Jezsuiták Magyarországon A kezdetektől napjainkig

96,00lei

A kiadvány szerzői között tucatnyi neves történészt, valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtarto-mánya tagjait és munkatársait is ott találjuk. A könyvet egyaránt ajánljuk a szakmai és a szélesebb olvasókö-zönség figyelmébe: mindazoknak, akik valamilyen mó-don kapcsolódnak a jezsuita lelkiséghez, vagy csupán érdekli őket a világ legnagyobb szerzetesrendjének eseménydús, napjainkban is íródó magyarországi tör-ténete.

Rendelésre Ha sikerült beszereznünk értesítjük

„Hogyan vetette meg a lábát a három részre szakadt Magyarországon a Jézus Társasága még a rendalapító Loyolai Szent Ignác életében? Hol hoztak létre a jezsui-ták iskolákat, mi módon lettek a főrangúak gyóntatói, és élenjárók az elesettek felkarolásában? Miként jutot-tak el Dél-Amerikába, majd Afrikába és Kínába éppúgy, mint a legapróbb Kárpát-medencei falvakba? Miért csak a 20. század elején alapíthattak önálló rendtar-tományt, s miért ítélték őket több mint ezer év bör-tönre a kommunista diktatúra idején?
Csak néhány mozzanat abból a közel félezer évből, amelynek eseményeit első alkalommal összegzi a tel-jesség igényével a Jezsuiták Magyarországon – A kez-detektől napjainkig című kötet. Az infografikákkal, fo-galommagyarázatokkal, életrajzokkal és több száz il-lusztrációval gazdagított könyvben az intézmények, kezdeményezések, illetve kimagasló személyiségek társadalmi és kulturális jelentősége mellett hangsúlyo-san esik szó arról a lelkipásztori munkáról, amellyel a magyarországi jezsuiták kivették részüket a hazai és a világegyház életéből.”

ISBN

9789634420361

Kiadás éve

2021

Kiadó

Jezsuita Kiadó

Kötés

kemény kötés

Oldalszám

633

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Jezsuiták Magyarországon A kezdetektől napjainkig” értékelése elsőként