Stimate vizitator,

Acest website, www.arnikabolt.ro, este proprietatea SC ARNIKA LIBRI SRL, persoană juridică română, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Kossuth Lajos nr. 13, înregistrată la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul jud. Harghita, sub nr. J19/525/2005, C.I.F. RO17580050, telefon: 0741015911, e-mail: rendeles@arnikabolt.ro, denumită în continuare „ÁRNIKA LIBRI”.

Accesul și utilizarea acestui website se face sub autoritatea termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul document. Navigarea pe acest site presupune acceptarea implicită a termenilor și condițiilor de mai jos. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile impuse, vă rugăm să încetați accesarea website-ului www.arnikabolt.ro.

TERMENI ȘI CONDIȚII

  1. Website-ul www.arnikabolt.ro este un site de prezentare generală a societății SC ARNIKA LIBRI SRL și a produselor și serviciilor comercializate de către aceasta. Informațiile disponibile pe website sunt actualizate periodic. Cu toate acestea, SC ARNIKA LIBRI SRL nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele informații eronate sau lipsite de acuratețe. Pentru a evita orice dubiu referitor la acuratețea sau actualitatea informațiilor prezentate, vă recomandăm să vă adresați telefonic unui agent de vânzări al SC ARNIKA LIBRI SRL, sau în cadrul librăriei din Odorheiu Secuiesc, Str. Kossuth Lajos nr. 13.
  2. SC ARNIKA LIBRI SRL poate actualiza oricând informațiile prezentate pe website sau prezentul document referitor la termenii și condițiile de utilizare, fără o notificare prealabilă în acest sens.
  3. SC ARNIKA LIBRI SRL nu va fi ținut responsabil pentru prejudiciile directe sau indirecte cauzate ca urmare a navigării pe acest website și utilizării informațiilor prezentate pe website, a imposibilității temporare ori permanente de accesare a website-ului, a unor acțiuni neautorizate ale unor terțe persoane asupra website-ului.
  4. SC ARNIKA LIBRI SRL nu va fi ținut responsabil pentru prejudiciile directe sau indirecte cauzate ca urmare a descărcării oricăror fișiere, documente de pe acest website, incluzând, fără a se limita la: eventuale distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care se accesează website-ul, pierderi de date.
  5. Informațiile personale puse la dispoziția SC ARNIKA LIBRI SRL pentru a accesa anumite informații online sau pentru a vă crea un cont de utilizator, sunt protejate în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001. Prin completarea formularelor online vă exprimați în mod implicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal astfel furnizate. În acest sens, autorizați SC ARNIKA LIBRI SRL să utilizeze aceste date în scopuri statistice, de marketing, precum și pentru a transmite mesaje cu privire la produse sau servicii, campanii promoționale sau orice alte campanii de informare desfășurate de SC ARNIKA LIBRI SRL sau de partenerii SC ARNIKA LIBRI SRL. La solicitarea expresă a Dumneavoastră, formulată în scris și transmisă către SC ARNIKA LIBRI SRL la sediul social menționat în preambulul prezentului document, sau pe adresa rendeles@arnikabolt.ro, SC ARNIKA LIBRI SRL se obligă să rectifice, să actualizeze, să șteargă sau să anonimizeze datele cu caracter personal ale solicitantului, în mod gratuit, conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  6. Vizitatorii persoane fizice care achiziționează produse online folosind website-ul www.arnikabolt.ro se bucură de toate drepturile prevăzute de legislația în materia protecției consumatorilor la încheierea contractelor la distanță. În acest sens, consumatorii au drept de retragere din contractul încheiat la distanță în termen de 14 zile de la data livrării produselor achiziționate de pe www.arnikabolt.ro. Pentru exercitarea acestui drept, este necesar să vă adresați în scris, în termen de maximum 14 zile de la data livrării produselor, societății SC ARNIKA LIBRI SRL, fie prin e-mail, de la adresa cu care sunteți înregistrat și ați efectuat comanda pe www.arnikabolt.ro, fie prin poștă, la adresa SC ARNIKA LIBRI SRL precizată în preambulul prezentului document. Pentru a fi validă, solicitarea de retragere trebuie să fie formulată explicit și neechivoc, și trebuie să conțină numărul de referință al comenzii, denumirea produselor ce fac obiectul contractului încheiat la distanță, sau orice element care să permită identificarea contractului vizat.
  7. În termen de maximum 14 zile de la data comunicării intenției de retragere, consumatorul are obligația de a returna către SC ARNIKA LIBRI SRL produsele ce fac obiectul contractului încheiat cu consumatorul, în aceeași stare în care acestea au fost livrate. Consumatorul va suporta cheltuielile de returnare a produselor. SC ARNIKA LIBRI SRL va returna consumatorului care și-a exercitat în mod legal dreptul de retragere, sumele plătite, folosind aceleași modalități de plată utilizate de consumator la achiziționarea produselor. SC ARNIKA LIBRI SRL nu va restitui costurile suplimentare de livrare, în cazul în care consumatorul a ales un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de SC ARNIKA LIBRI SRL, respectiv livrarea prin intermediul Poștei Române.
  8. Consumatorul nu are posibilitatea de a se retrage din contracte la distanță ce vizează achiziționarea unor produse sigilate, care au fost desigilate de către acesta, sau achiziționarea de ziare, reviste sau periodice, precum și achiziționarea CD-urilor ori DVD-urilor sau a altor programe informatice sigilate, care au fost desigilate după livrare.
  9. Achiziționarea produselor de pe www.arnikabolt.ro implică crearea unui cont de utilizator furnizând date cu caracter personal. SC ARNIKA LIBRI SRL nu va comunica niciunei terțe persoane datele cu caracter personal furnizat la momentul creării contului. SC ARNIKA LIBRI SRL nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care utilizatorul furnizează date de identificare false ori adrese de livrare eronate.
  10. Prezentul document este guvernat de legea română. Drepturile persoanelor care vizitează website-ul SC ARNIKA LIBRI SRL nu sunt limitate de dispozițiile cuprinse în prezentul document, ele completându-se cu dispozițiile legale relevante.

Prezentul document a fost actualizat la și este valabil începând cu 01 martie 2022.